Pokračovací výcvik

Cílem Pokračovacího výcviku je naučit se vyhledávat a využívat stoupavé proudy tak, aby bezmotorový let mohl trvat i mnoho hodin a pilot byl schopen provádět kratší termické přelety.

Vstupní požadavky

  • Platná kvalifikace pilota kluzáků GLD
  • Zdravotní způsobilost
  • Omezený průkaz radiooperatéra

První část výcviku probíhá na dvoumístných větroních s instruktorem a po zvládnutí termických letů v okolí trénujete termické lety pod dohledem instruktora na zemi. Během výcviku se můžete se přeškolit na jednosedadlové výkonné větroně, které výkonné létání v termických proudech posunují o další pomyslnou laťku. Po splnění podmínek FAI – D, tzv. stříbrného „C“, složeného z dlouhodobého místního termického letu v trvání více než 5 hodin, převýšení 1000 m a úspěšného samostatného přeletu 50 km se konečně stáváte dospělým pilotem. Můžete se účastnit plachtařských soutěží, létat na svahu nebo ve dlouhé vlně. Jste nyní pilotem ve Sportovním výcviku.

Sportovní výcvik

Cílem kurzu je naučit piloty taktice rychlostní letů a přeletů, létání ve vlně a na svahu a jejich podpora ve účasti na sportovních soutěžích.

Vstupní požadavky

  • Platná kvalifikace pilota kluzáků GLD
  • Odznak FAI-D
  • Zdravotní způsobilost
  • Omezený průkaz radiooperatéra

Jako pilotu sportovního výcviku vám nic nebrání s našimi závodníky vyrážet na dlouhé a ještě delší přelety. Předem plánované tratě mezi otočnými body měří nejdříve 100 až 200 kilometrů, zkušenější závodníci deklarují tratě 300 – 500 km, a ti opravdoví závodníci, mnohdy členové reprezentačního týmů naší republiky, vyrážejí několikrát do roka, v závislosti na počasí, i na lety delší než 700km. Ze Zbraslavic byly v roce 2012 uletěny dva přelety delší než 1000 km. Pro získání zlaté a diamantové výšky nebo výjimečných rychlostních letů vyrážejí naši piloti do dlouhé vlny. Velmi zajímavé rychlostní lety se piloti učí provádět také na svahu. Sportovní piloti přispívají záznamy z provedených letů do Celostátní plachtařské soutěže (www.cpska.cz). Významné lety pak piloti předkládají k posouzení sportovnímu komisaři a po splnění podmínek dostávají další ocenění – Zlatý odznak FAI. Mimořádné sportovní výkony jsou hodnoceny diamanty, které se přidávají ke Zlatému odznaku a jsou maximálně tři. Pilot, který splnil podmínky pro získání Zlatého odznaku FAI se třemi diamanty je zaznaménán v mezinárodní databázi. 

Pokud nemáte sportovní ambice a zájem o výkonné lety na vzdálenost a medaile ze závodů, můžete si jen tak v pohodě kroužit nad místní krajinou, na dokluz od letiště, abyste se nemuseli obávat přistání do pole, nebo ve dvoumístných větroních svézt přátele.