Letiště je atraktivní místo, kde je k vidění spousta zajímavých věcí pro malé i velké diváky. Veřejné vnitrostátní letiště Zbraslavice má samozřejmě svoje pravidla.

I když by se to z názvu mohlo zdát, slovo veřejné se vztahuje pouze k provozu letadel a jejich posádek, nikoliv k pohybu osob v provozních plochách.

Veřejnost má v provozní době přístup do vyznačených prostor. Do provozních prostor je vstup možný pouze za doprovodu nebo na pokyn osob, zodpovědných za provoz letiště. To se týká nejen místa kolem budov a hangárů, ale i letištní plochy. Pokud si budete chtít prohlédnout letadla nebo zařízení z blízka, zeptejte se personálu. Pokud máte zájem o skupinovou návštěvu nebo exkurzi s výkladem samozřejmě zdarma, domluvte se předem telefonicky.

Na letišti se často konají závody a různé letecké akce, kdy se část provozních ploch zpřístupní veřejnosti. Podle počtu osob a jejich pohybu by neinformovaný člověk mohl nabýt dojmu, že je právě den zcela otevřeného letiště… nikoliv. Prostor určený pro veřejnost je vždy přesně vyznačen.
Pro veřejnost organizujeme poznávací a fotografické vyhlídkové lety. Zvláště pěkné je svézt se u nás větroněm. Záleží jen na počasí a vašich požadavcích.

Pro parkování vozidel návštěvníků je určeno parkoviště vně areálu letiště. Také je možno jet dál po okraji letiště a zaparkovat na asfaltové ploše u větrného rukávu, odkud je dobrý výhled na letecký provoz. Nikdy nevjíždějte do areálu ani na plochu letiště!
Zachovávejte pořádek, dbejte na svoji bezpečnost a dodržujte pokyny.