Výcvik plachtařských instruktorů - kvalifikace FI(S)

FI(S) (letový instruktor - kluzáky): Opravňuje držitele SPL nebo LAPL(S) poskytovat výcvik v souladu s oprávněními, která se zapisují do SPL nebo LAPL(S)


FI(S)- LETOVÝ INSTRUKTOR – KLUZÁK S OMEZENÍM FCL.910.FI: Pro získání kvalifikace FI(S) s omezením FCL.910.FI musí uchazeč splňovat vstupní požadavky do výcviku, v A TO, která je oprávněna poskytovat výcvik FI(S), absolvovat celý výcvik FI(S) včetně příslušné teoretické výuky, požadovaného letového výcviku a dále hodnocení odborné způsobilosti sFE(S) oprávněným provádět hodnocení odborné způsobilosti FI(S).


Vstupní požadavky do výcviku


Před zahájením výcviku musí uchazeč:
 • (1) splňovat požadavek na věk (o vydání kvalifikace FI(S) smí požádat nejdříve v den svých 18. narozenin),
 • (2) být držitelem SPL nebo LAPL(S) s kvalifikací KLUZÁK / SAILPLANE, a
 • (3) splňovat požadavky na rozlétanost pro kvalifikaci KLUZÁK / SAILPLANE, a
 • (4) mít nalétáno na kluzácích nebo motorových kluzácích minimálně 100°PIC, a
 • (5) mít nalétáno na kluzácích nebo motorových kluzácích minimálně 200 letů PIC, a
 • (6) během 6 měsíců před začátkem výcviku absolvovat zvláštní předvstupní letovou zkoušku ve formě přezkoušení odborné způsobilosti (jako pro splnění požadavků na rozlétanost) s FI(S) oprávněným poskytovat výcvik pro získání kvalifikace FI(S), který má posoudit schopnost uchazeče úspěšně absolvovat výcvik FI(S).
 • Úspěšné absolvování předvstupní letové zkoušky pro posouzení schopnosti uchazeče úspěšně absolvovat výcvik FI(S) zaznamenává a potvrzuje odpovědný FI(S) do výcvikového listu uchazeče, do zápisníku letů uchazeče a do formuláře Žádosti a zprávy, viz formulář CAA-F-161-7(a).


  Teoretická výuka

  Teoretická výuka vminimálním rozsahu 55 hodin se skládá z: (1)minimálně 25 hodin výuky pedagogické činnosti (jak vyučovat a řídit sebevzdělávání) (2) minimálně 30 hodin praktického výcviku v poskytování výuky teoretických znalostí pilota kluzáků a v poskytování pozemních příprav, poletových rozborů a hodnocení pokroku žáka.

  Letový výcvik

  V ATO, ve dvojím řízení s FI(S), který je oprávněn poskytovat výcvik FI(S), v rozsahu minimálně 6°nebo 20 letů.

  Doporučení k hodnocení odborné způsobilosti

  Před hodnocením odborné způsobilosti musí ATO vydat uchazeči doporučení k hodnocení odborné způsobilosti FI(S). Vydáním doporučení ATO potvrzuje, že uchazeč splnil vstupní požadavky do výcviku, absolvoval příslušnou teoretickou výuku a požadovaný kurz letového výcviku a že má odpovídající teoretické znalosti a zvládá jako instruktor odpovídající letové manévry. Doporučení ke zkoušce dovednosti zapisuje a potvrzuje ATO do zápisníku letů uchazeče, do výcvikové dokumentace a do formuláře Žádosti a zprávy, viz formulář CAA-F-161-7(a).

  Hodnocení odborné způsobilosti

  Úspěšným absolvováním hodnocení odborné způsobilosti s FE(S) prokazuje uchazeč schopnost provádět jako FI(S) příslušné postupy a manévry. Během hodnocení odborné způsobilosti musí uchazeč FE(S) rovněž prokázat i odpovídající úroveň teoretických znalostí a schopnosti poskytovat výuku, předletové přípravy, poletové rozbory a hodnotit uchazeče.

  Formulář Žádosti a zprávy

  Po úspěšně absolvovaném hodnocení odborné způsobilosti pro získání kvalifikace FI(S) provede FE(S) příslušný záznam do zápisníku letů uchazeče a vyplní a potvrdí formulář Žádosti a zprávy a doručí ho prostřednictvím uchazeče na ÚCL. Formulář Žádosti a zprávy pro hodnocení odborné způsobilosti pro získání kvalifikace FI(S) – viz formulář CAA-F-161-7(a).

  FI(S) – omezená práva

  Kvalifikaci FI(S) získává žadatel vždy s omezením FCL.910.FI. Podle tohoto omezení nesmí poskytovat výcvik pro získání kvalifikací CLOUD a FI(S). Ostatní výcviky, pro jejichž poskytování má práva, smí poskytovat pouze pod dozorem FI(S), který splňuje požadavky na odpovědného FI(S) (viz odstavec 6.1.1). FI(S) s omezenými právy dále nemá právo povolit uchazeči první samostatný let a první samostatný navigační let.

  FI(S) s omezením FCL.910.FI – odstranění omezení

  Omezení práv FI(S) dle FCL.910.FI lze odstranit, pokud držitel kvalifikace FI(S) poskytl výcvik jako FI(S) v minimálním rozsahu 15° nebo 50 let ů, který zahrnoval úplnou osnovu výcviku pro vydání SPL nebo LAPL(S). Pro odstranění omezení FI(S) dle odstavce 6.12.8 je nutné, aby odpovědný FI(S), který dozoroval výcvik poskytovaný FI(S) s omezenými právy, mu do zápisníku letů a do formuláře CAA-F-161-7(j) potvrdil splnění všech požadavků odstavce 6.12.8 a výslovně zde uvedl, že předmětný dozorovaný výcvik zahrnoval úplnou osnovu výcviku pro vydání SPL nebo LAPL(S) včetně jména uchazeče, kterému byl výcvik poskytnut.

  Pilotem na víkend

  Vážení přátelé létání,
  Aeroklub Zbraslavice připravil hlavně pro studenty jedinečnou akci, která vám, jak doufáme, umožní zažít zcela mimořádný víkend v leteckém prostředí. Smyslem akce je vám, mladým fandům letectví, co nejvíce přiblížit svět létání a pohybu v trojrozměrném prostoru a to zcela jedinečným způsobem. Stanete se na víkend součástí aeroklubu, zůčastníte se letového dne a budete se podílet na jeho provozu. Pod vedením zkušeného instruktora se po pozemní a předletové přípravě na dobu letu stanete pilotem kluzáku. Zakusíte nejen opojný pocit letu větroněm, ale také zjistíte, jaká další úskalí a povinnosti piloty čekají na zemi.

  Naučte se rozumět počasí a znát přírodu
  Během bezmotorového létání zažijete ojedinělý zážitek. Pod vedením našich instruktorů se pokusíte naučit létat s bezmotorovým kluzákem tak, abyste ztráceli co nejméně výšky. Pohyb kluzáku v atmosféře se dá zjednodušeně přirovnat k jízdě na kole z kopce bez šlapání - čím prudší kopec, tím větší rychlost a obráceně. Když kopec dojde, cyklista šlápne do pedálů - a plachtař (pilot kluzáku) musí přistát. Aby let mohl pokračovat, musí plachtař včas najít nějaký stoupavý proud vzduchu. Nejčastěji se jedná o stoupající proud ohřátého vzduchu, ale je možné využívat svahové nebo vlnové proudění. Vyhledáváním termických stoupavých proudů a účinným letem a kroužením v nich můžete zůstat ve vzduchu dlouhou dobu bez přistání. Tento druh sportu vyžaduje dokonalou čistotu létání, skvělou orientaci v třírozměrném prostoru a dokonalou představivost. Je nejen zajímavým zhodnocením vlastních schopností vedení letadla, ale i napínavým bojem i souzněním s matkou přírodou. Odměnou za námahu spojenou s bezmotorovým letem je dokonalé splynutí s okolním prostředím a výhled na krásy naší země bez jakýchkoliv rušivých zvuků. Ladnost a elegance tohoto druhu létání je velkou životní inspirací a způsobem načerpání nové energie do dalších všedních dnů.

  Plachtění je nejen radost, ale také hlavně sport
  Piloti jsou národ soutěživý a jakmile něco umí, rádi se pochlubí před ostatními. Stejně tak jsou na tom i plachtaři. Plachtařské soutěže mají dlouhou tradici, první závody se konaly již v 20. letech minulého století. Z dnešního pohledu jsou původní výkony směšné, ale v té době vzbuzoval nemalou pozornost už jen fakt, že se dá létat i bez motoru. Dříve se soutěžilo, kdo vydrží ve vzduchu déle a dál doletí. Dnešní soutěže trvají zpravidla 7–14 dní. Většinou se létá po předem vyhlášené trati, která se mění v závisloti na počasí každý den. Velmi zjednodušeně se dá vítězný pilot popsat jako ten, kdo prolétne tuto trať nejrychleji. Uletěnou trasu zaznamenává speciální gps logger a vyhodnocuje počítač. Aeroklub Zbraslavice pravidelně pořádá několik soutěží ročně. Na startu se pak seřadí kolem sedmdesáti větroňů a okolí po jejich startu připomíná letiště ve Frankfurtu v době špičky. Kromě účasti na soutěžích se aktivní plachtaři účastní průběžné decentralizované Celostátní plachtařské soutěže (www.cpska.cz). Naši piloti a celý Aeroklub Zbraslavice zaujímají v této soutěži pravidelně čelní místa.

  Chcete se naučit létat samostatně a stát se pilotem?
  Pokud se vám tento druh sportu zalíbí, jsme připraveni vám poskytnout kompletní pilotní výcvik a přijmout vás mezi sebe jako aktivní letce. Pilotní výcvik bezmotorového pilota začíná "zimním" teoretickým školením, kde vám naši instruktoři a piloti poskytnou veškeré znalosti a zkušenosti, které budete při zahájení výcviku potřebovat. Velmi důležité je také získat Osvědčení o zdravotní způsobilosti. To vám po zdravotní prohlídce vydá lékař s pověřením od ÚCL. Zdravotní prohlídkou projde každý průměrně zdravý jedinec. Mohou se však vyskytnou zdravotní vady, které by při řízení letadla zásadně překážely. Možná běháte jako Usaint Bolt, ale máte barevnou poruchu zraku a to by vám bránilo přečíst údaje na leteckých přístrojích. Konečné slovo jestli budete létat nebo ne, má letecký lékař. Jakmile máte zdravotní prohlídku v kapse, je dobré si zajistit financování alespoň na první část výcviku. Ideální je mít ihned na začátku k dispozici částku kolem 25.000 Kč. Poté již nic nebrání zahájení praktického výcviku létání. Dispozice k létání jsou velmi individuální a někomu trvá výcvik předepsaný počet startů, jiný se zasekne na některé úloze a postupuje pomaleji. V průběhu výcviku je nutno získat Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (u ČTÚ), který pilota opravňuje obsluhovat radiostanici. Následně je nutné úspěšně složit teoretickou zkoušku pilota kluzáků. Pak přije den "D", kdy máte všechny teoreticé zkoušky a praktické úlohy odlétané, přijde pověřený inspektor a vykoná s vámi praktickou zkoušku pilota kluzáků. Pokud uspějete, stáváte se pilotem! Pokud vás toto napínavé vypravování zaujalo, přečtěte si, co vás čeká v sekci Výcvik pilota kluzáků.

  Motorové létání
  Třeba se vám při návštěvě našeho aeroklubu zalíbí i motorové létání. I v tomto ohledu jsme schopni vám poskytnout ucelený výcvik soukromého pilota motorového letounu, pilota ultralehkého letounu a nebo vás případně dovést až na pravé sedadlo dopravního letadla. Letecká škola Aeroklubu Zbraslavice nabízí cenově dostupný výcvik na atraktivních typech letounů a může se pochlubit úspěšným vyškolením desítek dopravních pilotů, létajících dnes u mnoha leteckých společností. Mnozí z nich přišli na letiště ještě jako studenti, někteří začali a zůstali létat v Aeroklubu Zbraslavice jako plachtaři.

  Výcvik pilota motorových letadel
  Motorové létání se od plachtařského liší v mnoha věcech. Stejně tak je trochu jiný i výcvik motorových pilotů. Zatímco pro létání s větroni je potřeba specifické počasí, s motorákem lze létat téměř kdykoliv, i v zimě. Nejen k výcviku, ale i k samostatnému létání je potřeba mnohem menší počet lidí, kteří vám na letišti pomohou. Díky tomu je možno si létání plánovat prakticky pouze podle chuti a aktuální finanční situace.
  Na začátkku leteckého života stojí každý pilot před otázkou, jakým způsobem se bude jeho kariéra ubírat a kam až míří. Pokud jste opravdu skálopevně přesvědčeni, že váš život má smysl pouze při řízení dopravního letadla a jste tomu ochotni obětovat naprosto vše, máte podporu rodičů a potřebné finanční zajištění, je pro vás dobrou volbou Integrovaný výcvik. Pokud máte realističtější plány a nemáte potřebné finance k dispozici hned, je možnost postupovat výcvikem modulovým. Rozdíl spočívá v péči letecké školy a rychlosti. Zajímavé je také, že piloti integrovaného výcviku odlétají mnohem víc hodin podle přístojů. Naopak frekventant modulového výcviku postupuje po jednotlivých kvalifikacích. Nejprve získá průkaz pilota (PPL), pak noční doložku (NIGHT), vícemotorová letadla (MEP), Obchodního pilota (CPL)… až k požadované kvalifikaci CPL, IFR + MEP + ATPL. Každý jednotlivý stupeň výcviku si může zaplatit v jiné škole a pokud něco nevyjde, má platné kvalifikace, ke kterým postupně došel. Pilot v integrovaném výcviku získá všechny kvalifikace naráz u jedné školy.

  Výběr letecké školy
  Pokud je vám cokoliv v úplných začátcích nejasné, neváhejte se zeptat. Ideální je také projet více leteckých škol a téměř každá má dnes možnost se stát "pilotem na zkoušku" nebo si zaplatit zkušební lekci. Uvědomte si, že pro každou leteckou školu jste lukrativní zákazník! Málo kdo na vás bude při volbě školy tlačit, protože lepší je pilotní žák rozhodnutý, než váhající :-) Jak zvolit správně? Žádná univerzální rada neexistuje. Určitým vodítkem může být vzdálenost od bydliště. Paradoxně může létání ve vzdálenějším středisku vyjít finančně levněji například tím, že během výcvíku máte možnost se ubytovat v místě výcviku a ušetříte čas a nervy při přesunu. Různá letiště mají také všelijaké přípatky, přistávací poplatky, poplatky za instruktory, palivové připlatky, teoretické školení, handling a podobně. To jsou většinou "malé" položky, ale ve větším množství zásadně ovlivní cenu vašeho létání. Co také určitě vezměte v úvahu, je komfort pro vaši (často budoucí) rodinu. Letiště je louka s letadly a trochou asfaltu, a tam budete trávit spousty a spousty času. Žádná přítelkyně se na to nevydrží dlouho dívat, i kdyby byla na začátku nadšená.
  Během vybírání letecké školy si zajistěte zdravotní prohlídku v Ústavu leteckého zdravotníctví (www.ulz.cz nebo www.leteckylekar.cz). Pro řízení motorových letadel potřebujete minimálně Osvědčení o zdravotní způsobilosti II. třídy. Pokud se však chcete stát profesionálním pilotem, musíte získat zdravotní způsobilost I. třídy. Vstupní prohlídky se provádí cca 1x měsíčně a je potřeba se na ně dlouho dopředu objednat, a hlavně připravit. Více informací vám poskytnou přímo na ÚLZ. V tomto nenápadném ústavu v Dejvicích se rozplynul sen o profesioální kariéře nejednoho pilota...
  Jakmile máte průkaz s razítky ze zdravotní pohlídky v kapse a vybranou školu, můžete začít s praktickým výcvikem. Před prvním letem je potřeba projít pozemní přípravou. Ta je nejprve obecné povahy, pak se týká hlavně létaných úloh. Po nalétání patřičného počtu letových hodin a splněních všech úloh je možno přikročit k tomu nejlepšímu - praktické pilotní zkoušce. Předtím samozřejmě musíte absolvovat tu teoretickou a získat průkaz radiotelefonisty. Pokud vážně uvažujete nad profesilnálním létáním, budete potřebova Všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé letadlové služby. No, a až budete mít všechna razítka a zkoušky v kapse, dojdete si na Úřad pro civilní letectví (www.caa.cz) vyzvednout váš vlastní pilotní průkaz - Průkaz soukromého pilota letounů (PPL(A)) a vaše cesta motorového pilota může začít. Co všechno vás ve výcviku čeká a co pak s čerstvě získaným průkazem se dovíte v sekci Motorový výcvik.

  Přistáním život pilota nekončí

  Létání není jen čas, který prosedíte v letadle. Večer po skončení letového dne, uklizení letadel a uzavření hangáru si budete moci s piloty a instruktory Aeroklubu Zbraslavice popovídat o svých zážitcích, vyptat se na vše co vás o létání zajímá v neformálním příjemném prostředí letištního klubu. V letních měsících je přijemné se osvěžit v bazénu a grilování je téměř na denním pořádku. V areálu letiště je i malé dětské hřiště pro rodiny pilotů. V okolních leších je dostatek hub. Kolem letiště vedou značené cyklostezky. Rodiny pilotů se u nás rozhodně nenudí.  Kolik takový víkend stojí?
  Při předložení potvrzení o studiu 1500 Kč, pro ostatní 1900 Kč.
  Cena zahrnuje:
  Jeden let bezmotorovým kluzákem pod vedením zkušeného instruktora včetně předletové přípravy a poletového rozboru
  Přístup do všech provozních prostor
  Ubytování až na dvě noci
  Snídani, oběd a večeři v průběhu letového dne a snídani následující den

  Máte zájem si to zkusit? Neváhejte nás kontaktovat!

  Pilot lehkých letadel - kvalifikace LAPL(A)

  Průkaz způsobilosti pilota pro rekreační létání podle článku 7 nařízení (ES) č. 216/2008 je zcela nový způsob, jak se stát pilotem "dospělého" letadla za jednodušších podmínek. Držitel průkazu LAPL má práva k bezúplatnému výkonu funkce velitele letadla v neobchodním provozu v odpovídající kategorii letadel - v případě LAPL(A) tedy v jednomotorových pístových pozemních letounech nebo TMG s maximální certifikovanou vzletovou hmotností 2 000 kg nebo nižší, přičemž smí přepravovat nejvíce tři cestující, takže počet osob na palubě letadla nikdy nepřesáhne čtyři osoby. Zkouška teoretických znalostí je totožná se zkouškou PPL.
  V případě, kdy pilot LAPL(A) bude mít zájem o získání průkazu PPL(A), dolétá si požadovaný rozdílový výcvik a praktickou zkoušku. Teoretická zkouška je mu uznána v plném rozsahu. Díky možnostem zápočtu předchozí (a pak i budoucí) praxe je tento způsob ideální pro mladé adepty, kteří začali získáním kvalifikace pilota kluzáků, v budoucnu uvažují o kariéře profesionálního pilota, ale nemají odvahu riskovat nebo nutné finanční zázemí pro výcvik. Celý výcvik je možno absolvovat například na motorizovaném kluzáku Vivat, což cenu výcviku výrazně snižuje.
  Výcvik LAPL(A) u nás můžete absolvovat od března 2015. Pro další informace nás naváhejte kontaktovat na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Cíl kurzu

  Cílem kursu soukromého pilota letounů je vycvičit žadatele na úroveň způsobilosti v technice pilotáže a v obsluze jednopilotních letounů z hlediska teoretických znalostí i praktických dovedností tak, aby byl schopen létat bezpečně a účinně podle pravidel letu za viditelnosti a vyhověl požadavkům držitele kvalifikace LAPL.

   

  Vstupní požadavky

  • Osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL vydává leteckolékařské centrum, určený letecký lékař nebo – umožňují-li to vnitrostátní právní předpisy členského státu, v němž byl průkaz způsobilosti vydán – všeobecný praktický lékař.
  • Ideální věk uchazeče o zařazení do výcviku je kolem 15 let .
  • Minimální věk žadatele pro vykonání zkoušky LAPL(A) 17 let

   

  Výcvikový program

  Po splnění vstupních požadavků je možno zahájit výcvikový kurz,který se skládá z teoretické výuky a praktického výcviku. Teoretická část obsahuje zejména předměty: 

  • letecký zákon
  • všeobecné znalosti letadla
  • plánování a provedení letu
  • lidská výkonnost
  • meteorologie
  • navigace
  • provozní postupy
  • základy letu a spojení

  Žák absolvuje část předmětů před zahájením praktického výcviku a zbytek v průběhu praktického výcviku. Je také důležité věnovat čas samostudiu.

   

  Žadatelé o průkaz LAPL(A) musí absolvovat alespoň 30 hodin letového výcviku v letounech nebo TMG, včetně alespoň:
  - patnácti hodin letového výcviku ve dvojím řízení ve třídě letounu, ve kterém se bude provádět zkouška dovednosti;
  - šestihodinové doby samostatného letu pod dozorem, zahrnující dobu samostatného navigačního letu odpovídající alespoň třem hodinám, přičemž alespoň jeden navigační let je uskutečněn v délce 150 km (80 NM) a je během něj provedeno jedno přistání s úplným zastavením na jiném letišti, než je letiště odletu.

   

  Zkoušky

  Teoretickou zkoušku může žák vykonat již v průběhu praktického výcviku.Zkouška se provádí na Úřadě pro civilní letectví v Praze a je složena z devíti předmětů. Každý test musí být proveden minimálně 75% úspěšností během 12 měsíců.

  Praktická část může být provedena po úspěšném složení teoretické zkoušky.Praktická část se skládá z techniky pilotáže letadla a z traťového navigačního letu.Po složení zkoušky žák obdrží licenci soukromého pilota letounů s mezinárodní platností.

   

  Zápočty předchozí praxe

  Žadatelům, kteří mají předchozí praxi ve funkci velitele letadla, může být tato praxe započtena. O rozsahu, v němž je praxe započtena, rozhodne schválená organizace pro výcvik, ve které pilot podstupuje výcvikový kurz, na základě výsledků předvstupní letové zkoušky, v žádném případě však nesmí:
  1) přesáhnout celkovou dobu letu ve funkci velitele letadla;
  2) přesáhnout 50 % hodin

  Plachtařský výcvik

  Aeroklub poskytuje zájemcům o výcvik bezmotorového létání nejen možnost získat příslušné kvalifikace, ale i jejich sportovní rozvoj. Díky výhodné poloze letiště na "plachtařské dálnici" je zde hustý plachtařský provoz. Na letišti působí mnoho významných plachtařů i členové reprezentačního plachtařského týmu ČR. Létání v takovém prostředí je samozřejmě velmi motivující, což také dokazují výkony našich sportovců.

  V současné době poskytujeme tyto plachtařské výcviky

  Výcviky provádíme na moderních typech kluzáků. Po ukončení výcviku je možno si je také zapůjčit a povozit třeba přátele. Podle potřeby a zájmu si také zapůjčujeme kluzáky od jiných aeroklubů. Na letišti je k vidění i spousta kluzáků soukromých provozovatelů. Zde je přehled strojů, na kterých létají naši plachtaři. A když už se na to ptáte, tohle jsou naše ceny.

  Tipy

  • Jak se stát pilotem? +

   Je to jednodušší než si myslíte a zábavnější než se zdá! Číst dál
  • Jak se svézt? +

   Není nic jednoduššího! Kupte si letenku a domluvte si s pilotem trasu vašeho letu. Číst dál
  • AZ-Cup 2016 +

   Přípravy největšího závodu plachtařské sezóny jsou v plném proudu. Co vás čeká? Číst dál
  • 1

  Právě přítomno: 37 hostů a žádný člen

  Aktuální synoptická situace
  Využitelnost dnes
  Využitelnost zítra
  Více zde