Základní výcvik pilota kluzáků - kvalifikace SPL nebo LAPL(S)

Cíl kurzu

Letecká škola Aeroklubu Zbraslavice provádí výcvik pilota kluzáků k získání průkazu s mezinárodní platností - vystaveného Úřadem pro civilní letectví. Cílem kursu  pilota kluzáků je vycvičit žadatele na úroveň způsobilosti v technice pilotáže a v obsluze kluzáků z hlediska teoretických znalostí i praktických dovedností tak, aby byl schopen létat bezpečně a účinně a vyhověl požadavkům držitele kvalifikace SPL podle nejnovějších směrnic EU.

 

Používané kluzáky

K výcviku používáme známé a osvědčené kluzáky L13 Blaník, L 23 Super Blaník nebo G103 Twin Astir.

 

Požadavky pro zařazení do výcviku :

  • zdravotní způsobilost (podobné jako u řidičského oprávnění sk. B)
  • ideální věk je 15 let v roce kdy je zahájen výcvik
  • pro zájemce mladší 18-ti let je nutný souhlas rodičů
  • bezúhonnost

Létání na kluzáku vám přinese dosud nepoznané zážitky, a to i těm, kteří již někdy létali. Absolutní volnost pohybu a tichý let ve stoupavých proudech společně s dravými ptáky je zážitek pro každého, stejně jako cenová dostupnost tohoto výcviku. Cenová relace od 35 000 Kč (v závislosti na vaší zručnosti) je v současné době nejlevnější možností získání pilotního oprávnění. Částku na výcvik není třeba mít připravenou najednou, je možno platit průběžně. Doba výcviku je závislá na vhodném počasí a vaší aktivitě. Za ideálních podmínek je výcvik možné odlétat přibližně za 4-6 měsíců, průměrná doba podle dlouhodobých zkušeností je asi 1 rok. V případě intenzivního výcviku lze k prvnímu samostatnému letu dospět do 14 dnů od zahájení výcviku. Vše záleží na vašich schopnostech, času a finančních možnostech. Létání na větroních je zvláště vhodné pro mladé zájemce o dráhu profesionálního pilota. Zkušenosti a návyky získané během tohoto výcviku jsou pro jejich profesionální život klíčové! Aeroklub Zbraslavice provádí teoretickou přípravu pro pilotní elévy zdarma a snaží se tak umožnit přístup k tomuto nádnernéhu sportu i studentům. Adepti platí pouze klubové poplatky a skutečně odlétané hodiny. 

 

Teoretické školení

Na začátku projdete školením teorie, které probíhá většinou během zimních měsíců. Je však možné začít prakticky kdykoliv samostudiem s individuálním termínem zkoušek. Tímto získáte teoretické základy pro praktické létání v předmětech letecká navigace, přístroje, meteorologie, konstrukce letadel, aerodynamika, mechanika letu, letecké předpisy, provoz letadel. Po provedení tzv. pozemních příprav - teorie techniky pilotáže, muže začít praktický výcvik. V jednotlivých předmětech budete školeni odborníky v daném oboru, které nám naše letecká škola v nemalé míře poskytuje. Rozsah minimální náplně, který není nikterak nezvládnutelný, je schválen ÚCL, ale podle Vašich schopností a zájmu můžeme rozšířit rozsah přednášené látky. 

 

Praktická část - létání

Průběh výcviku se řídí osnovou AK-PL, schválenou ÚCL, která udává pořadí, počet startů a hodin v jednotlivých úlohách. Tato osnova stanoví minimální počty letů. Přechod k vyšším a náročnějším úlohám určuje Váš instruktor podle Vašich schopností. Někomu tato minimální osnova stačí, jiný ji prolétá na 1000 %, záleží na věku a individuálních schopnostech, které se projeví až po několika startech.

První část se samozřejmě létá na dvoumístných kluzácích s instruktorem. Zahrnuje seznamovací let, přímé lety, mírné a ostré zatáčky, pády, skluzy, lety po okruhu, opravy vadných přistání a řešení mimořádných situací, vývrtky... Následuje přezkoušení a první samostatný let. Po zopakování předchozích nabytých zkušeností doplněných prvním navigačním letem je frekventant výcviku připraven k maturitě - pilotním zkouškám. Tu provádíte s examinátorem Aeroklubu České Republiky po úspěšném složení testů z teoretických předmětů školených během zimní přípravy. Po úspěšném složení teoretické i praktické části se z vás stává Pilot kluzáků.

Co dál? Ideální volba je pokračovat Pokračovacím a následně Sportovním výcvikem