Ceny a platební podmínky - bezmotorové létání

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %. Sportovní činnost členů Aeroklubu Zbraslavice je zproštěna platby DPH.

 

Ceny výcviků

Ceny a délky výcviků záleží na induviduálních schopnostech žáka. Minimální nároky na frekventanty stanovuje příslušná osnova, platná pro každý výcvikový modul. Výsledná cena výcviku je násobkem ceny a počtu skutečně odlétaných hodin. Podrobnější tabulku cen výcviku připravujeme.

 

Pronájem kluzáků

Grob Twin Astir G-103 Cena
Klubová základní – sport 590,-
Klubová zvýhodněná – sport 460,-
Mimoklubová 810,-
Pro veřejnost 900,-

L-23 Super Blaník Cena
Klubová základní – sport 590,-
Klubová zvýhodněná – sport 460,-
Mimoklubová 810,-
Pro veřejnost 900,-

ASW-19B Cena
Klubová základní – sport 420,-
Klubová zvýhodněná – sport 340,-
Mimoklubová 690,-

VSO-10 Gradient Cena
Klubová základní – sport 380,-
Klubová zvýhodněná – sport 300,-
Mimoklubová 660,-

VSM-40 Démant Cena
Klubová základní – sport 380,-
Klubová zvýhodněná – sport 300,-

 

Ceny vleků

Ceny za vleky se účtují z doby letu vlečného letadla minutovou sazbou, do které je pilot nebo člen Aeroklubu v okamžiku provedení letu zařazen. Kompletní ceny za motorové letouny najdete zde.

 

Platební podmínky

Výše uvedené sazby jsou hodinové, cena je účtována za minutu letu.

Částku za výcvik nepožadujeme celou předem, ale před letem nebo letovým dnem by frekventant měl mít složenou zálohu potřebnou na let nebo letový den.

Platby jsou přijímány v hotovosti nebo bankovním převodem na základě vystavených faktur. Výcvik je možné fakturovat i aeroklubům či jiným provozovatelům, kteří si u naší školy výcvik svých pilotů objednávají.