Akrobacie na kluzácích - kvalifikace AEROBATICS

Kvalifikace pro létání akrobacie na kluzácích AEROBATICS-S

Cíl kurzu

AEROBATICS-S (AKROBACIE - KLUZÁK): Pro získání kvalifikace AEROBATICS-S musí uchazeč splňovat vstupní požadavky do výcviku a absolvovat pod vedením odpovědného FI(S) příslušnou teoretickou výuku a požadovaný letový výcvik.

Vstupní požadavky do výcviku

Před zahájením výcviku musí mít uchazeč po vydání SPL nebo LAPL(S) nalétáno minimálně 120 letů PIC na kluzáku nebo motorovém kluzáku a splňovat požadavky na rozlétanost pro kvalifikaci KLUZÁK / SAILPLANE.

Teoretická výuka

Není stanoven počet hodin teoretické výuky. Teoretická výuka se poskytuje v následujících předmětech: (1) Lidský činitel a omezení lidského těla (2) Technický předmět (3) Omezení platná pro konkrétní kategorii letadla (kluzák) (4) Akrobatické obraty a jejich vybírání (5) Nouzové postupy

Letový výcvik

Pod dozorem odpovědného FI(S) vcelkovém rozsahu minimálně 5° nebo 20 letů ve dvojím řízení s FI(S).