Mezinárodní Festival leteckých amatérských filmů je filmová přehlídka krátkometrážní tvorby snímků s leteckou tématikou.


I. Poslání festivalu

Přehlídka filmů sleteckou tématikou má za cíl soustředit neprofesionální filmovou tvorbu zoblasti sportovního a rekreačního létaní, ze sletů a srazů pilotů, příznivců paraglidingu, závěsného a ultralehkého létání. Dále dokumentovat práci konstruktérů a stavitelů malých letadel a zajistit projekci filmů s touto tématikou širší odborné i laické veřejnosti. Snahou je propagovat výsledky amatérské filmové tvorby před veřejností a médii, šířit základní znalosti o tomto oboru a podporovat tvorbu lokálních dokumentů.


II. Účast na festivalu

Do přehlídky může být přihlášen film nebo videoprogram za těchto podmínek:

 • snímek nebyl přihlášen do soutěže v minulých ročnících
 • snímek nebyl primárně určen ke komerčním účelům a neuvádí jej profesionální firma
 • snímek neporušuje zákony ČR
 • snímek s přihláškou bude odevzdán v termínu uzávěrky

 • III. Technické podmínky

  Do soutěže se přijímají videoprogramy na nosičích miniDV ve formátu DV-SP, DVD ve formátu DVD VIDEO - BD, MPG, MPG4 a AVI s minimálním rozlišením 720 - 576. Videosnímky ve formátech DivX, Xvid a podobných, zkopírované jako soubory na CD nebo DVD média musí mít přesně označený kodek. Do soutěže lze přihlásit také kvalitní přepisy filmů na uvedených nosičích.

  Doporučená délka filmů je do 20ti minut.

  Na obalu nosiče musí být uveden přesný, nezkrácený název filmu, jméno a úplná adresa autora, název snímku a jeho délka, formát obrazu 4:3, 16:9, 4:3 LB, zvuková stopa, případně další poznámky pro projekci. Na samotném nosiči musí být minimálně čitelně vyznačen přesný a nezkrácený název filmu a jméno autora. Na samotném nosiči musí být vyznačen název filmu a jméno autora. Pro videokazety všech systémů platí, že před vlastním videoprogramem je 30 vteřin černého pásu bez obrazových a zvukových údajů, po jeho skončení alespoň 10 vteřin černé. Program musí být zaznamenán rychlostí SP, přetočen na začátek a zajištěn proti smazání. Za nezajištěnou kazetu nenesou pořadatelé odpovědnost.


  IV. Ekonomické zajištění

  Festival leteckých amatérských filmů je zajištěn grantem Města Zruče nad Sázavou. Snímky jsou přijímány bez účastnického poplatku. Náklady na odeslání snímků do soutěže hradí autor, náklady na jeho vrácení hradí pořadatelé.


  V. Hodnocení

  Zaslané snímky bude hodnotit odborná porota, která ocení snímky pro 1.- 3. cenu a dále může udělit zvláštní ceny za jednotlivé tvůrčí složky snímků. Porota má právo některou z cen neudělit nebo vyhodnotit více snímků na některém místě v pořadí, ceny budou předány pouze přítomným autorům.


  VI. Organizace festivalu

  Projekce přihlášených snímků bude realizována ve velké klubovně na letišti ve Zbraslavicích. Stravování je po celý den zajištěno přímo na letišti. Uskuteční se zde i závěrečné vyhodnocení festivalu a předání cen. Dopravu, ubytování ani stravování autorům pořadatelé festivalu nehradí.