Všichni návštěvníci mají vstup na festival zdarma. Pro diváckou účast se nevyžaduje žádná akreditace. Účastníci obdrží zdarma informační materiály a mají volný vstup na filmové a doprovodné akce festivalu. Ubytování a občerstvení si každý účastník hradí sám. Účastníci, kteří nejsou držiteli Průkazu způsobilosti mají přístup pouze do veřejné části letiště, do provozních prostor a na plochu mohou vstupovat pouze po svolení personálu letiště.