• TSGAC 2017
    TSGAC 2017 5th TWO SEATER AND RETRO GLIDER AEROBATIC CUP Zbraslavice 8.6.-10.6.2017
  • TSGAC 2017
    TSGAC 2017 5th TWO SEATER AND RETRO GLIDER AEROBATIC CUP Zbraslavice 8.6.-10.6.2017

5th TWO SEATER AND RETRO GLIDER AEROBATIC CUP

The fifth international aerobatic competition "Two Seater and Retro Glider Aerobatic Cup" will be held between 8th and 10th June 2017 at the Zbraslavice Airport in the Czech Republic.

Pilots of glider aerbatics as well as wide public are warmly welcomed!

Contestants will compete in the following categories: TWO SEATER (1 pilot, 1 co-pilot), RETRO category in which participants can take part if their glider was constructed at least 50 years ago, and finally the respected ADVANCED category.

In total there is a plan to fly 4 competition flights with both known and unknown sequences, when the weather is favorable.

5th TWO SEATER AND RETRO GLIDER AEROBATIC CUP

Již pátý ročník mezinárodní soutěže "Two Seater & Retro Glider Aerobatic Cup" se bude konat 8. až 11. června 2017 na letišti ve Zbraslavicích.

Bezmotoroví letečtí akrobaté i široká veřejnost jsou srdečně zváni!

Soutěžící budou soutěžit v kategoriích TWO SEATER v dvouposádkách, dále v RETRO kategorii, které se mohou účastníci zůčastnit, pokud jejich kluzák byl zkonstruován alespoň před 50ti lety, a konečně v mistrovské kategorii ADVANCED.

Celkem je v plánu odlétat 4 sestavy, pokud bude příznivé počasí. Na akci není vybíráno vstupné, soutěžící aeroplány můžete pozorovat z příhodných míst v okolí nebo na letišti. Dbejte pokynů pořadatelů - přímo na letištní plochu je vstup přísně zakázán.

MDM-1 Fox a SZD-59 Acro mohou závodit v Advanced

Mílí závodníci, po mnoha požadavcích z vaší strany se Akrobatická komise AČR rozhodla pro otevření kategorie Advanced (FAI Sporting Code, Section 6, Part 2). Tím dojde k rozvolnění kategorie cvičných dvousedadlovek. Důvodů pro toto rozhodnutí bylo víc. Velmi významným důvodem je umožnit všem závodníkům polétat a seznámit se s prostředím a místem konání Mistrovství světa, které se bude konat v roce 2015 právě ve Zbraslavicích. Organizátorům větší počet soutěžících ve více třídách umožní prověřit připravenost personálu a s dostatečným předstihem vyladit případné nedostatky. A také to byly dotazy na možnost otevření další kategorie od závodníků snad z celé Evropy. Myslíme, že jste tím udělali radost opravdu všem. Na stránkách v sekci dokumenty již najdete změněný Buletin, Rulebook a sestavu Advanced.

MDM-1 Fox and SZD-59 Acro can compete in ADVANCED

Dear competitors, after many requests from your side Acrobatic Commission AČR decided to open Advanced category (FAI Sporting COde, Section 6, Part 2). This leads to the relaxation of the training category two seaters. There are more reasons for this decision. A very important reason is to enable all competitors to fly and so to become familiar with the environment and the venue of the World Championship, which will take place in 2015 in Zbraslavice. Larger number of competitors in several categories will allow organizers to check the preparedness of the staff and to exterminate shortcomings in advance. Question of opening another cathegory was also asked by many competitors perhaps from all over the Europe. We think that we’ve gratified all of you. In section Documents you can already find changed Bulletin, Rulebook and Known Sequence for Advanced category.

David Beneš - Glider Aerobatics, L-13 AC Blaník

2014 update

In section DOCUMENTS you can now find current up to date bulletin, rulebook and other important information. In case of any change, we will let you know on this webpage.

Briefing has ended, competitors are preparing their gliders

The weather looks promissing, no low clouds are supposed to appear. In few minutes, the referee will take off and check the box, and after 10:00 there will be some training flights. Around 10:40 first competition flight is supposed to be started. Today, every competitors should fly twice, starting list is about to be done to its final form. Stay tuned, the competition starts today!

Welcome back!

Welcome to our TSGAC homepage again in 2014! We wish you the most succesful flights, as many flight days as possible and always blue sky. Last year’s competition was very succesful, weather conditions were suitable during the whole competition, so all pilots could make their training flights and all necessary competition flights as well. First competitor, who arrived, was Graham Saw from Great Britain with his Lunak LF 107, which came to visit Zbraslavice where it used to fly more than 10 years ago. Another international competitor was Miklós Hoós from Hungary, who was also flying with LF 107 – with Graham’s yellow beautiful Czech Mate. Third „Lunak“ pilot was Jan Rolinek from Czech republic. Other Czech competitors of Retro Cup were Miloš Ramert and Jiří Procházka both flying with Lo 100. In RETRO CUP category the winner was Miloš Ramert, second place went to Graham Saw and third place went to Jan Rolinek. In TWO SEATER category the winner was crew of young and promising pilot David Beneš in composition of David Beneš and Houška with L-13 Ac, second place went to Miloš Ramert and Krejčí with L-13 Ac, third place went to Jan Rolinek and Kurucz. After the award ceremony, a music band called The Backwards arrived. They are said to be the best revival band of legendary music band The Beatles. They threw the final party in our hangar, which was for sure unforgettable! Our thanks belong to all competitors who came to compete and we all hope, that this year’s competition will be even better!


Competition schedule

5th – 7th June (MON - WED)
Familiarisation/Training flights
Arrivals

8th June (THU)
Familiarisation/Training flights, Registration
12:00 Opening Briefing
14:00 - sunset Competition Flights

9th June (FRI)
8:00 Briefing
9:00 - 13:00 Competition Flights
13:00 - 14:00 Lunch Break
14:00 - sunset Competition Flights

10th June (SAT)
8:00 Briefing
9:00 - 13:00 Competition Flights
13:00 - 14:00 Lunch Break
14:00 - 16:30 Competition Flights/Reserve
17:30 Awarding and Closing Ceremony
18:00 Evening Party

11th June (SUN)
Departures