Výcvik letového instruktora - kvalifikace FI(A) pro MEP

Cíl kurzu

Cílem výcviku rozšíření kvalifikace letového instruktora je vycvičit žadatele tak, aby mohl poskytovat výcvik na vícemotorových (ME) jednopilotních (SPA) letounech.

 

Vstupní požadavky

  • Žadatel o FI(A) pro MEP musí mít platné potvrzení zdravotní způsobilosti 1. nebo 2.třídy
  • Musí být držitelem platné kvalifikace FI(A).
  • Dále musí mít nalétáno minimálně 500 letových hodin a nalétáno alespoň 30 hodin jako PIC na vicemotorovém letounu příslušného typu nebo třídy před zahájením kurzu.

 

Výcvikový program

Po splnění vstupních požadavků je možno zahájit výcvikový kurz,který se skládá z teoretické výuky a praktického výcviku.

Teoretická část obsahuje cca 20 hodin, které pilot-žák absolvuje před létáním a během létání.

Praktická část létání obsahuje 5 letových hodin.Výcvik probíhá na letounu L-200 Morava.Výcvik probíhá na našem letišti ve Zbraslavicích, Táboře, ale i na jiných letištích.

 

Zkoušky

Teoretická zkouška není vyžadována.Pouze ústní,která probíhá těsně před zahájením praktické zkoušky.

Praktická část trvá cca 45-60 minut letu a musí být provedena examinátorem z Úřadu pro civilní letectví.