Výcvik letového instruktora - kvalifikace FI(A)

Cíl kurzu

Cílem výcviku letového instruktora je vycvičit žadatele,tak aby mohl poskytovat výcvik až do úrovně PPL(A).

 

Vstupní požadavky

  • Žadatel o FI(A) musí mít platné potvrzení zdravotní způsobilosti 1. nebo 2.třídy
  • Minimální věk uchazeče o zařazení do výcviku 18 let.
  • Držitel průkazu PPL (A) - musí absolvovat před vstupem teoretickou zkoušku CPL (A) včetně vstupního praktického přezkoušení a dále musí mít nalétáno minimálně 150 hodin jako PIC (pilot-in-command).
  • Držitel průkazu CPL (A) - musí mít nalétáno minimálně 200 letových hodin, z nichž alespoň 100 musí být ve funkci PIC (pilot-in-command).

Z celkového náletu platí, že:

  • Žadatel musí mít nalétáno minimálně 30 hodin na SEP (jednomotorových letounech), z nichž alespoň 5 hodin musel nalétat v průběhu 6 měsíců předcházející vstupní letové zkoušce
  • Žadatel musí absolvovat alespoň 10 hodin výcviku v letu podle přístrojů, z nichž nejvýše 5 hodin může být na FNPT II nebo FS
  • Žadatel musel nalétat alespoň 20 hodin přeletů jako PIC zahrnujících let o celkové délce 300 NM, v jehož průběhu uskutečnil alespoň 2 plná přistání na cizích letištích.

 

Výcvikový program

Po splnění vstupních požadavků je možno zahájit výcvikový kurz,který se skládá z teoretické výuky a praktického výcviku.

Teoretická část obsahuje cca 120 hodin, které pilot-žák absolvuje před létáním a během létání.

Praktická část létání obsahuje 30 letových hodin. Výcvik probíhá na letounu Zlín Z-142 nebo na letounu Zlín Z-326 (proslulém Trenéru). Výcvik probíhá na našem letišti ve Zbraslavicích, ale i na jiných letištích.

 

Zkoušky

Teoretická zkouška není vyžadována. Pouze ústní,která probíhá těsně před zahájením praktické zkoušky.

Praktická část trvá cca 45-60 minut letu a musí být provedena examinátorem z Úřadu pro civilní letectví.