Soukromý pilot letounů - kvalifikace PPL(A)

Cíl kurzu

Cílem kursu soukromého pilota letounů je vycvičit žadatele na úroveň způsobilosti v technice pilotáže a v obsluze jednopilotních letounů z hlediska teoretických znalostí i praktických dovedností tak, aby byl schopen létat bezpečně a účinně podle pravidel letu za viditelnosti a vyhověl požadavkům držitele kvalifikace PPL.

 

Vstupní požadavky

 • Žadatel o PPL musí mít platné potvrzení zdravotní způsobilosti 1. nebo 2.třídy - vstupní prohlídka v Ústavu leteckého zdravotnictví
 • Minimální věk uchazeče o zařazení do výcviku 16 let.
 • Minimální věk žadatele pro vykonání zkoušky PPL 17 let

 

Výcvikový program

Po splnění vstupních požadavků je možno zahájit výcvikový kurz,který se skládá z teoretické výuky a praktického výcviku. Teoretická část obsahuje zejména předměty: 

 • letecký zákon
 • všeobecné znalosti letadla
 • plánování a provedení letu
 • lidská výkonnost
 • meteorologie
 • navigace
 • provozní postupy
 • základy letu a spojení

Žák absolvuje část předmětů před zahájením praktického výcviku a zbytek v průběhu praktického výcviku. Je také důležité věnovat čas samostudiu.

 

Praktická část létání obsahuje 45 letových hodin.Výcvik probíhá na letounu Zlín Z-142 nebo na letounu Zlín Z-326 (proslulém Trenéru).Výcvik probíhá na našem letišti ve Zbraslavicích,ale i na jiných letištích.Naučíte se létat i na řízená letiště jako je Praha-Ruzyně,Brno-Tuřany či Karlovy Vary. Délka praktického výcviku je dána Vašimi časovými možnostmi a přízni počasí,ale můžeme říci,že jste schopni zvládnout praktickou část výcviku za cca 20 tzv. letových dnů.

 

Zkoušky

Teoretickou zkoušku může žák vykonat již v průběhu praktického výcviku.Zkouška se provádí na Úřadě pro civilní letectví v Praze a je složena z devíti předmětů.Každý test musí být proveden minimálně 75% úspěšností během 12 měsíců.

Praktická část může být provedena po úspěšném složení teoretické zkoušky.Praktická část se skládá z techniky pilotáže letadla a z traťového navigačního letu.Po složení zkoušky žák obdrží licenci soukromého pilota letounů s mezinárodní platností.

 

Zápočty předchozí praxe

Pro držitele platné licence na vrtulníky, ultralighty s pevnými křídly a aerodynamickým řízením ve všech třech osách, dále pro kluzáky, motorizované nebo motorové kluzáky, může být započítáno 10 % jejich celkové letové doby ve funkci velícího pilota takového letadla, nejvýše však 10 hodin, do celkového počtu letových hodin k získání PPL(A).