Pilot lehkých letadel - kvalifikace LAPL(A)

Průkaz způsobilosti pilota pro rekreační létání podle článku 7 nařízení (ES) č. 216/2008 je zcela nový způsob, jak se stát pilotem "dospělého" letadla za jednodušších podmínek. Držitel průkazu LAPL má práva k bezúplatnému výkonu funkce velitele letadla v neobchodním provozu v odpovídající kategorii letadel - v případě LAPL(A) tedy v jednomotorových pístových pozemních letounech nebo TMG s maximální certifikovanou vzletovou hmotností 2 000 kg nebo nižší, přičemž smí přepravovat nejvíce tři cestující, takže počet osob na palubě letadla nikdy nepřesáhne čtyři osoby. Zkouška teoretických znalostí je totožná se zkouškou PPL.
V případě, kdy pilot LAPL(A) bude mít zájem o získání průkazu PPL(A), dolétá si požadovaný rozdílový výcvik a praktickou zkoušku. Teoretická zkouška je mu uznána v plném rozsahu. Díky možnostem zápočtu předchozí (a pak i budoucí) praxe je tento způsob ideální pro mladé adepty, kteří začali získáním kvalifikace pilota kluzáků, v budoucnu uvažují o kariéře profesionálního pilota, ale nemají odvahu riskovat nebo nutné finanční zázemí pro výcvik. Celý výcvik je možno absolvovat například na motorizovaném kluzáku Vivat, což cenu výcviku výrazně snižuje.
Výcvik LAPL(A) u nás můžete absolvovat od března 2015. Pro další informace nás naváhejte kontaktovat na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cíl kurzu

Cílem kursu soukromého pilota letounů je vycvičit žadatele na úroveň způsobilosti v technice pilotáže a v obsluze jednopilotních letounů z hlediska teoretických znalostí i praktických dovedností tak, aby byl schopen létat bezpečně a účinně podle pravidel letu za viditelnosti a vyhověl požadavkům držitele kvalifikace LAPL.

 

Vstupní požadavky

 • Osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL vydává leteckolékařské centrum, určený letecký lékař nebo – umožňují-li to vnitrostátní právní předpisy členského státu, v němž byl průkaz způsobilosti vydán – všeobecný praktický lékař.
 • Ideální věk uchazeče o zařazení do výcviku je kolem 15 let .
 • Minimální věk žadatele pro vykonání zkoušky LAPL(A) 17 let

 

Výcvikový program

Po splnění vstupních požadavků je možno zahájit výcvikový kurz,který se skládá z teoretické výuky a praktického výcviku. Teoretická část obsahuje zejména předměty: 

 • letecký zákon
 • všeobecné znalosti letadla
 • plánování a provedení letu
 • lidská výkonnost
 • meteorologie
 • navigace
 • provozní postupy
 • základy letu a spojení

Žák absolvuje část předmětů před zahájením praktického výcviku a zbytek v průběhu praktického výcviku. Je také důležité věnovat čas samostudiu.

 

Žadatelé o průkaz LAPL(A) musí absolvovat alespoň 30 hodin letového výcviku v letounech nebo TMG, včetně alespoň:
- patnácti hodin letového výcviku ve dvojím řízení ve třídě letounu, ve kterém se bude provádět zkouška dovednosti;
- šestihodinové doby samostatného letu pod dozorem, zahrnující dobu samostatného navigačního letu odpovídající alespoň třem hodinám, přičemž alespoň jeden navigační let je uskutečněn v délce 150 km (80 NM) a je během něj provedeno jedno přistání s úplným zastavením na jiném letišti, než je letiště odletu.

 

Zkoušky

Teoretickou zkoušku může žák vykonat již v průběhu praktického výcviku.Zkouška se provádí na Úřadě pro civilní letectví v Praze a je složena z devíti předmětů. Každý test musí být proveden minimálně 75% úspěšností během 12 měsíců.

Praktická část může být provedena po úspěšném složení teoretické zkoušky.Praktická část se skládá z techniky pilotáže letadla a z traťového navigačního letu.Po složení zkoušky žák obdrží licenci soukromého pilota letounů s mezinárodní platností.

 

Zápočty předchozí praxe

Žadatelům, kteří mají předchozí praxi ve funkci velitele letadla, může být tato praxe započtena. O rozsahu, v němž je praxe započtena, rozhodne schválená organizace pro výcvik, ve které pilot podstupuje výcvikový kurz, na základě výsledků předvstupní letové zkoušky, v žádném případě však nesmí:
1) přesáhnout celkovou dobu letu ve funkci velitele letadla;
2) přesáhnout 50 % hodin