Obchodní pilot letounů - kvalifikace CPL(A)

Cíl kurzu

Cílem modulového kursu CPL(A) je vycvičit piloty držitele PPL(A) na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A) .

 

S přihlédnutím k jakýmkoliv jiným podmínkám, specifikovaným v předpisech JAR, umožňují tato práva držiteli CPL(A):

 • využívat všechna práva držitele PPL(A)
 • vykonávat funkci velícího pilota letounu, nebo 2. pilota kteréhokoliv letounu nasazeného na lety jiné než v obchodní letecké dopravě
 • vykonávat funkci velícího pilota kteréhokoliv jednopilotního letounu v obchodní letecké dopravě;
 • vykonávat funkci 2. pilota v obchodní letecké dopravě

 

Vstupní požadavky

 • Žadatel o CPL(A) musí mít platné zdravotní osvědčení I. třídy
 • Minimální věk uchazeče o zařazení do výcviku 18 let.
 • Minimální věk žadatele pro vykonání zkoušky CPL 18 let
 • Před zahájením kursu musí žadatel být držitelem PPL(A) a jeho celkový nálet musí činit minimálně 150 letových hodin.

 

Výcvikový program

Po splnění vstupních požadavků je možno zahájit výcvikový kurz,který se skládá z teoretické výuky a praktického výcviku.

Osnovy teoretické výuky jsou stanoveny na 200 hodin, případně výuka může být součástí teoretického kurzu ATPL v délce 650 hodin nebo zkráceného ATPL v délce 450 hodin, v případě, že jste držitelem kvalifikace létání podle přístrojů.

Praktická část létání obsahuje 25 letových hodin.20 letových hodin výcviku probíhá na letounu Zlín Z-142, Zlín Z-326 (proslulém Trenéru) nebo na letounu Piper PA 38 Tomahawk, popřípadě na letounu L-40 Metasokol .Dalších 5hodin výcviku probíhá na letounu L-200 Morava nebo na letounu L-40 Metasokol na kterých bude také provedena zkouška pro získání kvalifikace CPL(A).Pro držitele kvalifikace IR(A) je osnova zkrácena na 15 letových hodin.

 

Zkoušky

Teoretickou zkoušku může žák vykonat již v průběhu praktického výcviku.Zkouška se provádí na Úřadě pro civilní letectví v Praze.Každý test musí být proveden s minimálně 75% úspěšností.

Praktická část může být provedena po úspěšném složení teoretické zkoušky.Praktická část se skládá z techniky pilotáže letadla a z traťového navigačního letu(zpravidla na letiště Praha-Ruzyně). Před zkouškou dovednosti musí mít žák nálet 200 hodin, z toho 100 hodin jako velitel letadla zahrnující 20 hodin přeletů jako velitel letadla a musí být držitelem kvalifikace pro lety v noci (NIGHT).

 

Zápočty předchozí praxe

Žadatel o CPL(A) musel nalétat jako pilot letounů s osvědčením letové způsobilosti vydaným nebo uznaným členským státem JAA alespoň 200 letových hodin.

 

Z 200 letových hodin může být :

 • 10 hodin přístrojové pozemní doby
 • 30 hodin ve funkci velícího pilota vlastnícího PPL(H)
 • 100 hodin z uvedených 200 hodin může být nalétáno na vrtulnících ve funkci velícího pilota majícího CPL(H)
 • 30 hodin ve funkci velícího pilota na turistických motorových kluzácích nebo kluzácích
 • Pro držitele kvalifikace IR(A) je osnova modulového výcviku zkrácena na 15 letových hodin.