Kvalifikace pro lety v noci - VFR NIGHT

Cíl kurzu

Cílem kursu je naučit pilota-žáka provádět noční lety za podmínkek letu za viditelnosti země, tzv. VFR (Visual Flight Rules). Dále je kvalifikace NIGHT nezbytnou podmínkou pro zahájení výcviku létání podle přístrojů-IR(A) a pro získání licence obchodního pilota-CPL(A)

 

Výcvikový program

Pro získání kvalifikace NIGHT není pevně stanoven počet hodin teorie, ale obvykle se provádí konzultace a pozemní přípravy s instruktorem před zahájením praktického výcviku.

Praktická část létání obsahuje 5 letových hodin pilotního výcviku s Z-142 popřípadě na L-200 či DA-42. Výcvik obsahuje lety po okruhu a v prostoru k nácviku techniky pilotáže včetně pěti samostatných letů v celkovém trvání jedné hodiny a hodinového navigačního traťového letu.

 

Zkoušky

Teoretická ani praktická zkouška není vyžadována, kvalifikace NIGHT je po ukončení výcviku přímo zapsána do průkazu způsobilosti pilota.