Kvalifikace pro lety v noci - VFR NIGHT

Cíl kurzu

Cílem kursu je naučit pilota-žáka provádět noční lety za podmínkek letu za viditelnosti země, tzv. VFR (Visual Flight Rules). Dále je kvalifikace NIGHT nezbytnou podmínkou pro zahájení výcviku létání podle přístrojů-IR(A) a pro získání licence obchodního pilota-CPL(A)

 

Výcvikový program

Pro získání kvalifikace NIGHT není pevně stanoven počet hodin teorie, ale obvykle se provádí konzultace a pozemní přípravy s instruktorem před zahájením praktického výcviku.

Praktická část létání obsahuje 5 letových hodin pilotního výcviku s Z-142 popřípadě na L-200 či DA-42. Výcvik obsahuje lety po okruhu a v prostoru k nácviku techniky pilotáže včetně pěti samostatných letů v celkovém trvání jedné hodiny a hodinového navigačního traťového letu.

 

Zkoušky

Teoretická ani praktická zkouška není vyžadována, kvalifikace NIGHT je po ukončení výcviku přímo zapsána do průkazu způsobilosti pilota.

Instagram


Brilliant Instajoom

This endpoint has been retired