Ceny a platební podmínky - motorové létání

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %. Sportovní činnost členů Aeroklubu Zbraslavice je zproštěna platby DPH.

 

Ceny výcviků

Ceny a délky výcviků záleží na induviduálních schopnostech žáka. Minimální nároky na frekventanty stanovuje příslušná osnova, platná pro každý výcvikový modul. Výsledná cena výcviku je násobkem ceny a počtu skutečně odlétaných hodin. Podrobnější tabulku cen výcviku připravujeme.

 

Pronájem letounů

Cessna C-172N Cena
Klubová základní – sport 3500,-
Klubová zvýhodněná – sport 3200,-
Klubová základní – výcvik 3500,-
Klubová zvýhodněná – výcvik 3200,-
Mimoklubová – výcvik FTO 3980,-
Pro veřejnost 5700,-

Zlin Z-142 Cena
Klubová základní – sport 4500,-
Klubová zvýhodněná – sport 4200,-
Klubová základní – výcvik 4500,-
Klubová zvýhodněná – výcvik 4200,-
Mimoklubová – výcvik FTO 4980,-
Pro veřejnost 5700,-

Zlin Z-43 Cena
Klubová základní – sport 4200,-
Klubová zvýhodněná – sport 3900,-
Klubová základní – výcvik 4200,-
Klubová zvýhodněná – výcvik 3900,-
Mimoklubová – výcvik FTO 4980,-
Pro veřejnost 5700,-

Zlin Z-326M Master Trenér Cena
Klubová základní – sport 3900,-
Klubová zvýhodněná – sport 3600,-
Klubová základní – výcvik 3900,-
Klubová zvýhodněná – výcvik 3600,-
Mimoklubová – výcvik FTO 4500,-
Pro veřejnost 5700,-

Zlin Z-226MS Trenér (OK-IFJ) Cena
Klubová základní – sport 4500,-
Klubová zvýhodněná – sport 4200,-
Klubová základní – výcvik 4500,-
Klubová zvýhodněná – výcvik 4200,-
Mimoklubová – výcvik FTO 4980,-
Pro veřejnost 5700,-

Zlin Z-226MS Trenér (OK-MFO) Cena
Klubová základní – sport 4800,-
Klubová zvýhodněná – sport 4500,-
Klubová základní – výcvik 5000,-
Klubová zvýhodněná – výcvik 4800,-
Mimoklubová – výcvik FTO 5500,-
Pro veřejnost 5700,-

L-40 Meta Sokol (OK-NPR) Cena
Klubová základní – sport 3600,-
Klubová zvýhodněná – sport 3300,-
Klubová základní – výcvik 3900,-
Klubová zvýhodněná – výcvik 3600,-
Mimoklubová – výcvik FTO 4700,-
Pro veřejnost 5700,-

L-40 Meta Sokol (OK-NOR) Cena
Klubová základní – sport 4300,-
Klubová zvýhodněná – sport 4000,-
Klubová základní – výcvik 4300,-
Klubová zvýhodněná – výcvik 4000,-
Mimoklubová – výcvik FTO 4980,-
Pro veřejnost 5700,-

L-200A Morava (OK-PRO) Cena
Klubová základní – sport 9900,-
Klubová zvýhodněná – sport 9300,-
Klubová základní – výcvik 10500,-
Klubová zvýhodněná – výcvik 9900,-
Mimoklubová – výcvik FTO 10980,-
Pro veřejnost 10800,-

L-200D Morava (OK-KAT) Cena
Klubová základní – sport 10500,-
Klubová zvýhodněná – sport 9900,-
Klubová základní – výcvik 10800,-
Klubová zvýhodněná – výcvik 10200,-
Mimoklubová – výcvik FTO 10800,-
Pro veřejnost 11900,-

DA-42N TwinStar (OK-TPF) Cena
Mimoklubová – výcvik FTO 11000,-
Pro veřejnost 12500,-

 

Cena za instruktora

Výše uvedené ceny v kategorii Výcvik FTO jsou uvedeny včetně instruktora.

Práce instruktora Cena
Výcvik VFR 480,-
Výcvik IFR 7200,-

 

Platební podmínky

Výše uvedené sazby jsou hodinové, cena je účtována za minutu letu.

Částku za výcvik nepožadujeme celou předem, ale před letem nebo letovým dnem by frekventant měl mít složenou zálohu potřebnou na let nebo letový den.

Platby jsou přijímány v hotovosti nebo bankovním převodem na základě vystavených faktur. Výcvik je možné fakturovat i aeroklubům či jiným provozovatelům, kteří si u naší školy výcvik svých pilotů objednávají.